TÜMMER'in güvenli mermer ocak işletmeciliği toplantısı yapıldıTurkuaz Gazetesi

25.06.2024 - 20:29

TÜMMER’in güvenli mermer ocak işletmeciliği toplantısı yapıldı

T. Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği’nin (TÜMMER), Farkındalık Artırımı ve Deneyim Paylaşımı Yoluyla Güvenli Mermer Ocak İşletmeciliği (TÜMMER Projesi) Açılış Toplantısı düzenlendi.

TÜMMER’in güvenli mermer ocak işletmeciliği toplantısı yapıldı
Son Güncelleme :

01 Mayıs 2021 - 12:57

TÜMMER Başkanı İbrahim Alimoğlu: “TÜMMER olarak, hazırladığımız projemizi devam ettirerek ülkemizdeki tüm mermer ocaklarında yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.”

Özellikle madencilik ve madencilik dışında kalan çok tehlikeli sektörlere yönelik olarak; iş yerlerinde insana yakışır işin desteklenmesi, ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması, çalışma ortamı koşullarının iyileştirilmesi, hassas gruplar ve işverenler de dâhil olmak üzere çalışanlarda İSG bilinci ve risk algısının artırılması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açılan ve 400 proje arasından başarılı bulunan TÜMMER Projesi’nin açılış toplantısı 27 Nisan 2021 Salı günü saat 14:00’de gerçekleştirildi.

TÜMMER ev sahipliğinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen toplantı; TÜMMER Başkanı İbrahim Alimoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı  Burhanettin Kurt, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanı . Süreyya Erkan’ın açılış konuşmaları ile başladı.

Ülkemizde 20 ila 100 kişinin çalıştığı 2 bin civarında mermer ocağı, 30 ila 350 arasında kişinin çalıştığı 1800 civarında mermer fabrikası bulunduğunu ifade eden TÜMMER Başkanı Alimoğlu, “TÜMMER olarak, hazırladığımız projemizi daha sonra da devam ettirerek ülkemizdeki tüm mermer ocaklarında yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Sektörler arasında en yüksek katma değer ve istihdam yaratma kapasitesi olan madencilik sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak ve geçmişte yaşadığımız elim olayların tekrarını yaşamamak amacıyla rekabet gücüne sahip madenler oluşturabilme ve ekonomik değerlerine bağlı kalarak üretim yapabilme noktasında iş sağlığı ve güvenliğinin önem arz ettiğinin altını çizen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı  Burhanettin Kurt projenin mermer sektörüne önemli katkı sağlayacağını, 50 işletmedeki çalışan, işveren ve yakınlarında eğitim ve seminerler aracılığı ile iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının artırılması ve kültürünün oluşturulması hedefini son derece isabetli bulduğunu ve verilecek eğitimlerin kurulacak eğitim merkeziyle tüm yurt sathına yaygınlaştırılmasının son derece önemli olduğunu ifade etti. Yaşanan iş kazalarının ancak sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği sistemlerinin kurulması ile önlenebileceğini sözlerine ekleyen  Kurt madencilik sektöründe 2019 yılında 134.327 çalışanın 14.167’sinin iş kazası geçirdiğini, iş kazası oranın yüz bin çalışanda yüzde 35,7 olduğunu, son 18 yılda iş yeri sayısının yüzde 110, çalışan sayısının yüzde 59 arttığını, iş kazalarında ise yüzde 56 oranında bir azalma olduğunu ifade etti. Elim Soma kazasından sonra ciddi bir azalma yaşandığını, MAPEG yeni denetim modelinin de iş kazalarının azalmasında önemli bir rol oynadığını belirterek maden sahalarının daha güvenli olması için çalışmalara devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu sıkıntılı ve sancılı dönemde madencilik sektörünün adeta bir motor görevi gördüğünü ve istihdam anlamında önemli bir katkıda bulunduğunu ifade eden Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü  Cevat Genç temennilerinin kazaların hiç olmaması yönünde olduğunu, maden sahalarının denetimlerini gruplara ayırarak sürdürmeye devam edeceklerini, sivil toplum kuruluşları ile birlikte madencilerin sıkıntılarını gidermek için gerek hukuki gerekse diğer boyutlarda birlikte çalıştıklarını belirtti. Mermer sektöründe iş kazalarının yaşandığını, 2020 yılında mermer sektöründe yaşanan ölümlü iş kazalarının tüm maden sektöründe yaşanan ölümlü iş kazalarının yüzde 12’sini oluşturduğunu, yaralanma iş kazalarında ise bu oranın yüzde 8 olduğunu aktardı. 2019 yılına oranla yaşanan ölümlü iş kazalarında düşüşlerin yaşandığını, iş kazalarının azaltılması yönünde çalışmaların olduğunu ve bu çalışmaların sonuçlarının alınmaya başladığının altını çizdi.

Bir buçuk-iki yıl süren değerlendirme sürecinin ardından TÜMMER Projesinin başarılı bulunduğunu ve bu tür projelerin sektöre ciddi bir ivme kazandıracağını vurgulayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanı  Süreyya Erkan insana ve emeğe değer verdiklerini, bu sebeple iş kazalarını en aza indirmeye çalıştıklarını, bu konuda önleyici faaliyetlerin çok önemli olduğunu, bu konulara verdikleri önemin en büyük kanıtının ise 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olduğunu ifade etti. İşçi ve işverenlerde iş sağlığı ve güvenliği anlamında farkındalığın artırılarak iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulmasının kanun çalışmaları kadar önemli olduğunun altını çizen  Erkan, TÜMMER Projesi ile iş sağlığı ve kültürünün en üst düzeyde yaygınlaştırılacağından ve iş sağlığı ve güvenliği yönetimi konusunda kapasite artırımının sağlanacağından emin olduklarını vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından Proje Koordinatörü Levent Yener pilot bölge olarak seçilen Sivas ve Muğla’da faaliyet gösteren 50 mermer üretim işletmesindeki 360 çalışan, 50 işveren ve 100 çalışan-işveren aile yakını ve çocuklarından oluşan bireylere eğitimler ve seminerler yoluyla iş sağlığı ve güvenliği anlamında farkındalığın arttırılması ve kültürünün oluşturulmasına yönelik proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler, etkinlikler, kurulacak TÜMMER İSG Eğitim Merkezi vb. konular hakkında detaylı bir sunum yaptı.

Projede iştirakçi olarak yer alan Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan ve Sivas Doğaltaş ve Madenciler Derneği Başkanı Zeki Özdemir kendi bölgeleri özelinde mermer sektörüyle ilgili önemli bilgiler aktardı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren açılış toplantısında, sektörün önde gelen STK Başkanlarından İMİB Başkanı  Aydın Dinçer, EMİB Başkanı . Mevlüt Kaya ve TMD Başkanı Ali Emiroğlu projeye yönelik değerlendirmelerde bulunarak, hayata geçirilen proje ile mermer sektöründe iş sağlığı ve güvenliği anlamında mermer sektörüne önemli bir katkı sunulacağını vurguladılar.

İş sağlığı ve güvenliğinin firmaların azami dikkat etmesi gereken konulardan biri olduğunu belirten İMİB Başkanı Aydın Dinçer sektörümüzde sıfır kaza hedefine ulaşılabilmesi anlamında mermer sektöründe hayata geçirilen önemli projelerden biri olduğunu, sektörümüzde iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının oluşturulması ve kültürünün geliştirilmesine olumlu yönde katkı sağlayacağını ifade etti. Dinçer 2 milyar dolar ihracatı, sıfır ithalat girdisi ve kırsaldan kente göçü engelleyebilecek istihdam kapasitesi olan mermer sektörünün her anlamda gelişmesinin, özellikle de iş sağlığı ve güvenliği kültürünün son derece önemli olduğunu vurguladı.

Sektör sivil toplum kuruluşlarının iş sağlığı ve güvenliği hibe programı kapsamında 5-6 projesinin başarılı bulunarak uygulamaya geçirilmesinin sektör için çok değerli olduğunun altını çizen EMİB Başkanı Mevlüt Kaya EMİB olarak projeleri başarılı bulunan TÜMMER ve Başiktaş escort DSO ile temasa geçerek ortak faaliyetler, satın alım süreçleri gibi birçok konuda fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Sektör sivil toplum kuruluşlarının Maden Platformu adı altında birliktelik sağlamasının ve beraber hareket etmesinin sektör açısından çok kıymeti olduğunun altını çizerek bu konuda katkı sunan İMİB, TÜMMER ve TMD’ye teşekkürlerini iletti.

Yaşadığımız evden, su içtiğimiz bardaktan, kullandığımız telefondan, otomobile, gemiye, uçağa, yollara, köprülere kadar aklımıza gelen her şeyin maden ya da maden ürünü olduğunu, madenlerin yaşamsal faaliyetlerimizin sürdürülmesi için elzem olan tıp ve gıda gibi sektörlerde de doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olduğunu ve karbon ayak izinin azaltılması için gerekli yeşil enerji üretiminde, elektrikli araç üretiminde 5-8 kat daha fazla madene ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan TMD Başkanı Ali Emiroğlu ülkelerin doğal kaynaklarından en önemlisi olan madenlerin üretilmesi ülke kalkınması ve toplumsal refah için son derece önemli ve vazgeçilmez olduğunu, maden sektörünün bağlı sektörlerle birlikte 2 milyon kişi istihdam, Bakırköy escort 40 milyar dolarlık bir ekonomik katkı sağladığını, günümüz dünyasında madensiz hayat düşünülemeyeceğini, toplumların madenlere olan talebinin arttıkça gerek iş sağlığı ve güvenliği gerekse çevre anlamında risklerin arttığını, bu nedenle işverenden yöneticilere, çalışanlardan kamuya hepimizin ortak bilinçle hareket edip sorumluluk alması gerektiğini ifade etti. TÜMMER Projesinin sektör için çok önemli olduğunu, eğitim, bilgi ve tecrübe paylaşımının yapılmasının, sürekliliğinin sağlanmasının kazaları azaltacağına ve süreç içinde sıfır kaza hedefimize ulaştıracağına inandığını, projeyle farkındalığın yaratılacağını ifade eden Emiroğlu, projenin yaygınlaştırılması konusunda üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Moderatörlüğünü Yüksel Cankurtaran’ın yaptığı toplantıya; Kamu yetkilileri, Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Madencilik Meclis Başkanı İbrahim Halil Kırşan, Bahçeşehir escort Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, BAİB temsilcisi Nedret Tosun, KİSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Alkaya’nın yanı sıra madencilik sektörü sivil toplum kuruluşlarının başkanları, akademisyenler, basın mensupları ve çok sayıda sektör profesyoneli olmak üzere 150 civarında kayıt gerçekleşti

TÜMMER Facebook hesabından canlı olarak da yayınlanan açılış toplantısı iyi dilek ve temennilerin sunulmasının ardından sona erdi.

27 Nisan 2021 Salı günü gerçekleştirilen Farkındalık Artırımı ve Deneyim Paylaşımı Yoluyla Güvenli Mermer Ocak İşletmeciliği (TÜMMER Projesi) Açılış Toplantısının tamamını aşağıdaki bağlantıdan izlenebiliyor.

https://zoom.us/rec/play/gWBhtb87o65Bwq5-hmOPy-yNNQUv0-JBnAAdQ_YGRhfHIXHet8L8YhsB1OlfBw7B1DrzOd6vZLwCAu-N.u07jgyYrRWcBeJT3?continueMode=true

 

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

Mecidiyeköy escort Şişli escort Bakırköy escort Halkalı escort Avcılar escort Şirinevler escort Bahçeşehir escort Taksim escort Beşiktaş escort Kartal escort Kadıköy escort Ümraniye escort Anadolu Yakası escort Maltepe escort Beylikdüzü escort Pendik escort Avrupa yakası escort Adana escort Kocaeli escort Antalya escort Gaziantep escort beşiktaş escort ataköy escort eskişehir escort fethiye escort sakarya escort muğla escort malatya escort samsun escort denizli escort konya escort kayseri escort ankara escort bursa escort izmir escort ataköy escort halkalı escort diyarbakır escort marmaris escort bodrum escort mersin escort tuzla escort ataşehir escort şişli escort Sancaktepe escort Zeytinburnu escort Antalya escort Ankara escort Avrupa yakası escort Denizli escort Kocaeli escort Merter escort Nişantaşo escort Levent escort Çapa escort Etiler escort Mecidiyeköy escort Taksim escort Beşiktaş escort Bakırköy escort Bahçeşehir escort Esenyurt escort Avcılar escort Avrupa yakası escort bayan Beykoz escort Üsküdar escort Göztepe escort Erenköy escort Suadiye escort Kurtköy escort Tuzla escort Bostancı escort Ümraniye escort Pendik escort Kadıköy escort Kartal escort Ataşehir escort Anadolu yakası escort Bodrum escort Konya escort Muğla escort Malatya escort Gaziantep escort Eskişehir escort Ankara escort İstanbul escort Kayseri escort Adana escort Şirinevler escort Halkalı escort Marmaris escort Fethiye escort Sarıyer escort Maltepe escort Fatih escort Çekmeköy escort Beylikdüzü escort Başakşehir escort Ataköy escort Alanya escort Samsun escort Muğla escort İzmir escort Diyarbakır escort Bursa escort Antalya escort İstanbul escort Göztepe escort Gaziantep escort Adana escort Adana escort Anadolu yakası escort Ankara escort İstanbul escort Ataşehir escort Avcılar escort Avrupa yakası escort Bağcılar escort Bahçeşehir escort Bahçeşehir escort Beşiktaş escort Beykoz escort Bodrum escort Bostancı escort Bursa escort Eskişehir escort Gaziosmanpaşa escort Kadıköy escort Kartal escort Kocaeli escort Konya escort Konya escort Konya escort bayan Malatya escort Pendik escort Şirinevler escort Taksim escort Ümraniye escort Adana escort Antalya escort Bursa escort İzmir escort Bodrum escort Eskişehir escort Konya escort İzmir escort Beylikdüzü escort Kayseri escort İzmir escort Pendik escort Eskişehir escort İstanbul escort escort Fatih escort Antalya escort escort bayan Samsun escort İstanbul escort Bursa escort Antalya escort bayan Antalya bayan escort Antalya escortlar Adana escort Bursa escort İzmir escort Diyarbakır escort Maltepe escort Çekmeköy escort Beylikdüzü escort Şirinevler escort Ataköy escort Halkalı escort İstanbul escort Şişli escort Kayseri escort Antalya escort Mersin escort Mersin escort Mersin escort Şişli escort Mersin escort Kayseri escort

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız