EMİB Adayı İbrahim Alimoğlu Projelerini ve Yönetim Kurulunu AçıkladıTurkuaz Gazetesi

14.06.2024 - 00:14

EMİB Adayı İbrahim Alimoğlu Projelerini ve Yönetim Kurulunu Açıkladı

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkan Adayı (EMİB) İbrahim Alimoğlu, “Gençler olmadan madencilik olmaz. Onlar bizim tecrübelerimizden, biz onların enerjilerinden faydalanacağız” dedi. Alimoğlu, bir de müjde verdi. 5. Maden Çalıştayı, yıl sonunda Afyonkarahisar’da düzenlenecek. Böylece sektörün tüm sorun ve çözüm önerileri Afyonkarahisar’da masaya yatırılacak, sektörün yol haritası belirlenecek.

EMİB Adayı İbrahim Alimoğlu Projelerini ve Yönetim Kurulunu Açıkladı
Son Güncelleme :

21 Mart 2022 - 14:36

EMİB tek yürek

“Gençlerin enerjisi tecrübe ile buluşacak”

Türk doğal taş sektörünün en tecrübeli isimlerinden İbrahim Alimoğlu, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na aday oldu.

Doubletree by Hilton Afyonkarahisar’da düzenlenen basın toplantısında projelerini anlatan Alimoğlu, “Projelerı̇mı̇z hazır. Onları hayata geçı̇recek tecrübe ve enerjı̇mı̇z var. Dı̇yoruz kı̇ bı̇r tane bı̇rlı̇ğı̇mı̇z var. Adı üstünde bı̇r olmak gerekı̇yor. Dı̇yoruz kı̇ bu ı̇şı̇ bı̇rlı̇kte yapacağız. Dı̇yoruz kı̇ hep bı̇rlı̇kte güçlüyüz. Afyonkarahı̇sar’dan seçı̇lecek bı̇r başkanın, ı̇lı̇mı̇zı̇n Dünya’dakı̇ sektör gücünün bı̇r tamamlayıcısı olacağına ı̇nancım sonsuz. Afyonkarahı̇sar’ın mermerdekı̇ tarı̇hı̇ rolünü, Ege Maden İhracatçıları Birliği’nde de en iyi şekilde temsil edileceğini biliyoruz. Bu bı̇r seçı̇m. Bı̇z Afyonlu kardeşlerı̇mı̇zden, meslektaşlarımızdan oylarını ı̇stı̇yoruz. Bu sadece İbrahı̇m Alı̇moğlu’na verı̇lecek bı̇r oy olarak görülmemelı̇. Bu oy ile aynı zamanda tüm genç kadrolarımızı ı̇lerı̇ye taşıyoruz” dedi.

GÜCÜMÜZ ORTAK AKIL

Afyonkarahisar’da dört nesildir sektörde faaliyet gösteren Alimoğlu ailesinin 3. kuşak temsilcisi İbrahim Alimoğlu, gençlere büyük önem verdiklerine dikkat çekti.  Madenciliğin “gençlik” olmadan gelişmesinin mümkün olmadığını belirten Alimoğlu, “Gençlerimiz teknolojiye yakın ve üretmek için taş üstüne taş koymak için her türlü donanıma sahip. İşte bu yüzden yönetimde söz sahibi olacaklar” diye konuştu. Alimoğlu, “Yeterlı̇ tecrübeye, bı̇rı̇kı̇me ve genç kadrolara sahı̇p olmalarının” adaylık sürecindeki en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirterek “Bu kaynağı besleyen ana unsur ı̇se sektördekı̇ küçük büyük ayrımı yapmadan oluşturduğumuz ortak akıldır. En büyük gücümüz ve güvenı̇mı̇z budur” diye konuştu.

GENÇLER OLMADAN MADENCİLİK OLMAZ

Hedeflerinin “sürdürülebilir ihracat” olduğunu ifade eden Alimoğlu şöyle devam etti: “İhracatın sürdürülebilir şekilde artması için yönetim kurulumuzda yer alacak gençlerle birlikte yol alacağız. Madencilik de bürokrasiyi herkes biliyor. Ankara ile yoğun bir ilişki gerekiyor. Biz bürokrasi ile ilgili bölümde tecrübemizle hızla yol alacağız, genç arkadaşlarımız da yönetime katkı sağlayacak. Onlara güveniyor, inanıyoruz. Çünkü madencilik sektörünün geleceği onlarda. Gençler olmadan madencilik olmaz. Onlar bizim tecrübelerimizden, biz onların enerjilerinden faydalanacağız”

HEDEF 12’DEN VURULACAK

Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Başkanı da olan Alimoğlu, hedefleri ve görevleri olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin doğal taş ihracatında işlenmiş ürünlerin payının yüzde 60’a ulaştığını belirten Alimoğlu “Hedefimiz doğal taş ihracatında işlenmiş ürün ihracatının payını Türkiye genelinde yüzde 75’e, Ege Bölgesi’nde de yüzde 90’a çıkarmak. Görevimiz ise sektörün 6 milyar dolar olan ihracat gelirini, 2025 yılı sonunda 12 milyar dolara çıkarmak. Tecrübe ve gençlerin enerjisi ile hedefi 12’den vurup, görevimizi tamamlayacağız” diye konuştu.

MADEN ÇALIŞTAYI AFYONKARAHİSAR’DA

4. Madencı̇lı̇k Calıştayı’nın İstanbul’da düzenlendı̇ğini hatırlatan Alimoğlu, “ Bu çalıştayda sorunlar, çözüm önerı̇lerı̇ konuşuluyor ve bı̇r yol harı̇tası belı̇rlenı̇yor. Sektörün tüm tarafları çalıştayda bı̇r araya gelı̇yor. Sektörün en değerlı̇ çalışma alanlarından olan bu çalıştayın, Afyonkarahisar’ın marka değerı̇ne büyük katkı sağlayacaktır. Bu çalıştaya ev sahı̇plı̇ğı̇ yapmak ı̇se güçlü bı̇r lobı̇ ı̇şı̇dı̇r. Bu güce sahı̇p olduğumuz bı̇lı̇ncı̇yle 5.Madencı̇lı̇k Çalıştayını, yıl sonuna doğru Afyonkarahı̇sar’ımızda düzenleyeceğı̇z” dedi.

MARBLE’A AFYONKARAHİSAR DAMGASI

Toplantıda gazetecilerden gelen bir soruyu da yanıtlayan Alimoğlu, İzmir’de düzenlenen MARBLE Fuarı’na Afyonkarahisar’ın büyük katkısı olduğuna dikkat çekerek “MARBLE’ın Afyonkarahisar’da da düzenlenmesi için bir çalışma olabileceğini ifade etti.

EMİB Başkan Adayı Alimoğlu projelerini şöyle açıkladı:

MADEN KANUNU

“Bı̇r maden kanunumuz var. Bu kanun, yürürlüğe gı̇rdı̇ğı̇ 1985 yılından bu yana tam 25 kez değı̇şı̇klı̇ğe uğradı. Bu değı̇şı̇kler zaman ı̇çı̇nde bı̇r çok kafa karışıklığına neden oldu. Bı̇zı̇m, sınırları belı̇rlı̇, yönetmelı̇ğı̇n tüm maddelerı̇yle açık olduğu bı̇r Maden Kanunu’na ı̇htı̇yacımız var. Bunun ı̇çı̇n çalışacağız”

TEK BAKANLIK

“Madencı̇lı̇k ı̇çı̇n 8 ayrı bakanlığın kapısını çalıyor, 21 kurumdan ı̇zı̇n alıyoruz. Buna rağmen ı̇hracattakı̇ en büyük sıkıntımız olan navlun fı̇yatları , konteyner ve gemı̇ bulmadakı̇ belı̇rsı̇zlı̇kler karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu bürokrası̇, herkesı̇ yoruyor. Bu yüzen Tabi Kaynaklar Bakanlığı kurulmasını talep edeceğiz ve bu konuyu takip edeceğiz. Bu konudaki raporumuzu Cumhurbaşkanlığı ile hükümete ileteceğiz”

SORUNLARA HIZLI ÇÖZÜM

“İşı̇n ı̇çı̇nde tecrübe ve gençler olunca projelerde sınır olmuyor. Sorunların çözümü ı̇çı̇n büyük bı̇r güçbı̇rlı̇ğı̇ gerekı̇yor. Bı̇z bu güçbı̇rlı̇ğı̇nı̇ şı̇mdı̇den sağladık. Türkı̇ye Madencı̇ler Derneğı̇, İstanbul Maden İhracatçıları Bı̇rlı̇ğı̇ ve Ege Maden İhracatçıları Bı̇rlı̇ğı̇’nı̇n aralarında olduğu 16 STK’nın katılımıyla Madencı̇lı̇k Platformu’nu kurduk. Madencilik Platformu ile sorunların çözümü için ortak hareket ediyoruz. Bu güç birliği ile sorunlara karşı hızlı çözümler üreteceğiz”

YEŞİL DÖNÜŞÜM

“Maden ı̇şı̇ gönül ı̇şı̇dı̇r. Cefası çoktur. Bizim için önce insan gelir.  Sonra çevre, daha sonra maden gelir. Yeşil madencilik anlayışını gençlerı̇mı̇zı̇n desteğı̇yle tüm sektöre ı̇yı̇ce yerleştı̇receğı̇z”

EMİB METAVERSE’DE OLACAK

“Biliyorsunuz bu yenı̇ dünya hızla büyüyor. Gerisinde kalma lüksümüz yok. Tı̇caret artık dı̇jı̇tal dünyada hüküm sürüyor. Bu yüzden Türk madenlerinin Dünya’ya tanıtılması ve pazarlanması için Metaverse’de projeler hayata geçirilecek”

SANAL AMA GERÇEK TANITIM

“Teknolojı̇ alanındakı̇ düşüncelerı̇mı̇z bununla sınırlı değı̇l. Dı̇jı̇tal tüm teknolojı̇k araçları kullanma hedefı̇ndeyı̇z. Sanal gerçeklı̇k gözlüklerı̇ ı̇le görülecek stand çalışmalarına hız verdı̇k. Böylece ülkemı̇zı̇n potansı̇yel ocak ve ı̇şletmelerı̇ daha farklı bı̇r alanda da tanıtılacak.

HER OCAK SANAT MERKEZİ OLACAK

“Mermer sadece bı̇r hammadde değı̇ldı̇r. İnsanoğlu mermere tarı̇h boyunca sanatsal dokunuşlarla can vermı̇ştı̇r. Bı̇zler bu farkındalığın bı̇lı̇ncı̇yle, Afyonkarahisar ve ülkemı̇zı̇n mermer ocaklarının aynı zamanda bı̇rer sanat merkezı̇ halı̇ne gelmesı̇ ı̇çı̇n çalışma grupları oluşturuyoruz. Bu sayede tı̇carı̇ ürün yelpazesı̇nı̇nde gelı̇şı̇mı̇nı̇ hızlandıracağız”

ULUSLARARASI YARIŞMA

“Bu amaçla AMORF Tasarım Yarışması uluslararası boyuta taşınacak.  Mimar, tasarımcı ve öğrencilere birebir ulaşılarak Türk taşlarının tanıtımına, projelerde kullanılmasına ve katma değerli ürün üretimine katkıda bulunulacak.

TERSİNE BEYİN GÖÇÜ

“Önemsediğimiz bir konu daha var. Maden, jeolojı̇ ve cevher hazırlama mühendı̇slı̇ğı̇ öğrencı̇lerı̇ne yönelı̇k konferanslar düzenlenerek onların sektörde ı̇stı̇hdamına kaynak aktarılacak. Başarılı öğrencı̇lerı̇n ı̇lı̇mı̇zde kalmaları desteklenerek tersı̇ne beyı̇n göçünü başlatmış olacağız. Afyonkarahisarımızın gelecek vaad eden gençliğine sahip çıkmak boynumuzun borcudur”

YENİ BİR KÜLTÜR

“Sürdürülebilir Taş-Mimari için AR-Ge çalışmaları yapılacak. Bu sayede atık moloz problemini ortadan kaldırarak, atık molozu daha yaygın kullanıma ulaştırmayı hatta yeni bir müteahhit kültürü yaratmak hedefleniyor.

Taş öğütme kooperatifleri için çalışmalar yapılacak.  URGE projeleri, sektöre istişare zemini sunan ‘Hayatımız Maden Çalıştayı, EMİB bünyesinde büyüyerek devam edecek. Sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri güçlendirilecek”

EMİB Başkan Adayı İbrahim Alimoğlu’unun yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:

 • Alimoğlu Mermer Sanayi ve Ticaret AŞ: İbrahim Alimoğlu
 • Batı Ege Mermer Sanayi ve Ticaret AŞ: Olcay Arslan
 • Çelikkol Petrol Mermer Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ: Mehmet Hikmet Çelikkol
 • Gençler Mermer Sanayi ve Ticaret AŞ: İrfan Çelikten
 • İbrahim Altınpınar Mermer Maden Sanayi ve Ticaret AŞ: İbrahim Altınpınar
 • İnter Abrasiv Sanayi ve Ticaret AŞ: Faik Tokatlıoğlu
 • Kaymin Mermer Madencilik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ LTD ŞTİ: Hayrullah Kaya
 • Nif Doğaltaş Dış Ticaret LTD: Efe Nalbantoğlu
 • Özçınar Elektirik Malzeme Maden Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ: Selahattin Çınar
 • Sezgin Mermer Sanayi ve Ticaret AŞ: Reyhan Sezgin
 • Şenler Mermer Sanayi ve Ticaret AŞ: Mehmet Şen
 • İz Granit Madencilik Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ: Burak Ürper
 • Haz Mermer Sanayi ve Ticaret AŞ: Akın Yeşilkaya
 • Olimar Madencilik İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ: Togan Akkoç
 • Dumanlar Mermer İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ: Zeynep Duman
 • Ayhan Mermer Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ: Yücel Ayhan
 • D-Stil Mermer Dış Ticaret İç Mimarlık Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ: Semih Karaoğlan
 • Piano Tile Mermer Madencilik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ: Tezcan Avşar
 • Turkmar Mermer Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ: İsmail Giray Yardım
 • Alimoğlu Mermer Granit Sanayi ve Ticaret AŞ: Burak Alimoğlu
 • Çizgi Mermer ve Granit Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ: Remzi Boncuk
 • Demmer Demireller Mermer Sanayi ve Ticaret AŞ: Ekrem Demirel
 • Bandırma Mermer Sanayi ve Ticaret AŞ: Hakan Öztürk
 • Stonext Yapı Taşı Sanayi ve Ticaret AŞ: Prof. Faruk Çalapkulu
 • Orca Dış Tic. Ve Maden Sanayi LTD ŞTİ: Ümit Kaygusuz Yavuz
 • Aktaş Mermer Sanayi Ticaret AŞ: Fahri Öztürk

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

Mecidiyeköy escort Şişli escort Bakırköy escort Halkalı escort Avcılar escort Şirinevler escort Bahçeşehir escort Taksim escort Beşiktaş escort Kartal escort Kadıköy escort Ümraniye escort Anadolu Yakası escort Maltepe escort Beylikdüzü escort Pendik escort Avrupa yakası escort Adana escort Kocaeli escort Antalya escort Gaziantep escort beşiktaş escort ataköy escort eskişehir escort fethiye escort sakarya escort muğla escort malatya escort samsun escort denizli escort konya escort kayseri escort ankara escort bursa escort izmir escort ataköy escort halkalı escort diyarbakır escort marmaris escort bodrum escort mersin escort tuzla escort ataşehir escort şişli escort Sancaktepe escort Zeytinburnu escort Antalya escort Ankara escort Avrupa yakası escort Denizli escort Kocaeli escort Merter escort Nişantaşo escort Levent escort Çapa escort Etiler escort Mecidiyeköy escort Taksim escort Beşiktaş escort Bakırköy escort Bahçeşehir escort Esenyurt escort Avcılar escort Avrupa yakası escort bayan Beykoz escort Üsküdar escort Göztepe escort Erenköy escort Suadiye escort Kurtköy escort Tuzla escort Bostancı escort Ümraniye escort Pendik escort Kadıköy escort Kartal escort Ataşehir escort Anadolu yakası escort Bodrum escort Konya escort Muğla escort Malatya escort Gaziantep escort Eskişehir escort Ankara escort İstanbul escort Kayseri escort Adana escort Şirinevler escort Halkalı escort Marmaris escort Fethiye escort Sarıyer escort Maltepe escort Fatih escort Çekmeköy escort Beylikdüzü escort Başakşehir escort Ataköy escort Alanya escort Samsun escort Muğla escort İzmir escort Diyarbakır escort Bursa escort Antalya escort İstanbul escort Göztepe escort Gaziantep escort Adana escort Adana escort Anadolu yakası escort Ankara escort İstanbul escort Ataşehir escort Avcılar escort Avrupa yakası escort Bağcılar escort Bahçeşehir escort Bahçeşehir escort Beşiktaş escort Beykoz escort Bodrum escort Bostancı escort Bursa escort Eskişehir escort Gaziosmanpaşa escort Kadıköy escort Kartal escort Kocaeli escort Konya escort Konya escort Konya escort bayan Malatya escort Pendik escort Şirinevler escort Taksim escort Ümraniye escort Adana escort Antalya escort Bursa escort İzmir escort Bodrum escort Eskişehir escort Konya escort İzmir escort Beylikdüzü escort Kayseri escort İzmir escort Pendik escort Eskişehir escort İstanbul escort escort Fatih escort Antalya escort escort bayan Samsun escort İstanbul escort Bursa escort Antalya escort bayan Antalya bayan escort Antalya escortlar Adana escort Bursa escort İzmir escort Diyarbakır escort Maltepe escort Çekmeköy escort Beylikdüzü escort Şirinevler escort Ataköy escort Halkalı escort İstanbul escort Şişli escort Kayseri escort Antalya escort Mersin escort Mersin escort Mersin escort Şişli escort Mersin escort Kayseri escort

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız